Przechodzenie przez jezdnię poza pasami – można, ale w szczególnych wypadkach

Od dziecka jesteśmy uczeni, że przechodzimy przez jezdnię tylko na pasach. A co jeśli nigdzie wokół nie widać żadnego przejścia? Czy w razie przekroczenia jezdni w innym miejscu grozi nam mandat?

Zasady poruszania się po drogach dla pieszych

Pieszych nie obowiązuje tyle przepisów, co kierowców, ale jednym z najważniejszych jest ten, który mówi jak prawidłowo przekraczać jezdnię. Wskazuje on, że należy przy tym zachować szczególną ostrożność i przechodzić po przejściu dla pieszych, na którym piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Kolejny ustęp tego artykułu wspomina jednak, że przekroczenie jezdni poza przejściem dla pieszych jest możliwe, pod warunkiem, że odległość od najbliższego przejścia przekracza 100 metrów i że nie spowoduje to utrudnienia ruchu pojazdów i niebezpieczeństwa. Poza przejściem to kierowcy mają pierwszeństwo, a pieszy musi się do nich dostosować, ustępując im i starając się przejść przez jezdnię najkrótszą drogą (czyli prostopadle do jezdni, nie po skosie), pewnym, szybkim krokiem.

Co istotne, przepisy te nie mają zastosowania na drogach dwujezdniowych i takich z torowiskiem na jezdni. Tam pieszy musi obowiązkowo korzystać z przejść.

Nie utrudniaj życia kierowców

Przy przechodzeniu przez jezdnię warto też pomyśleć o tym, jak nasz ruch wygląda z perspektywy kierowców. Należy więc robić wszystko, żeby być dobrze widocznym i dawać kierowcom odpowiedni czas na reakcję. Zabraniane jest wkraczanie na pasy tuż przed jadącym samochodem, zwalnianie lub zatrzymywanie się na pasach, czy przekraczanie jezdni, wychodząc z zaparkowanego pojazdu.

 

Możesz również polubić…